PROSVETA

Status: U toku

Istraga

Status Preduzeća:

Aktivna

Partije na vlasti:

  • DS-SPS

Ključne osobe:

  • Dinkić je od 2000. sredine 2003. bio guverner Narodne banke Srbije, a od 2004. do 2006. bio je ministar finansija. Na mesto ministra ekonomije postavljen je 2007. godine, a tu funkciju nastavio je da obavlja i kada je formirana sledeća vlada 2008. godine kada dobija i funkciju potpredsednika Vlade. U Vladi formiranoj 2012. objedinio je funkcije koje je vršio u prethodnim vladama.

    Mlađan Dinkić
  • Dejan Pantović je suvlasnik i direktor preduzeća IPS, u čijem je vlasništvu Media II kroz koju je 2009. privatizovao dva izdavačka preduzeća u Beogradu – Prosvetu i Rad. Oba ugovora raskinuta su 2010. godine, a Više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje ispituje da li je Pantović kršio zakon dok je upravljao ovim preduzećima

    Dejan Pantović

Studija slučaja

Nekada najveća izdavačka kuća na Balkanu, Prosveta, prvi put je ponuđena na prodaju u jesen 2004. godine, ali je privatizovana tek 2009. Tenderska komisija najpre je prihvatila ponudu konzorcijuma Univerziteta Singidunum i kompanije Zepter Book World, ali su oni odustali jer Agencija za privatizaciju nije htela da dozvoli promenu namene Prosvetine knjižare Geca Kon u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu. U junu 2009, 70% kapitala Prosvete je prodato preduzeću Media II, kao drugorangiranom ponuđaču, za 3,2 miliona evra, što je odstupalo od donje granice traženog iznosa.

Dejan Pantović, suvlasnik Media II, je krajem 2009. počeo sa rasprodajom imovine Prosvete. Nekretnine u centru Beograda - tri stana u Čika Ljubinoj i nekoliko prostorija u Dobračinoj ulici - uskoro su promenile vlasnika. Na 518 metara kvadratnih u ulici Cara Dušana stavljena je hipoteka zbog kredita od 37 miliona dinara koji je Media II u novembru 2009. uzela od Fonda za razvoj RS, navodno za potrebe Prosvete. Zalogodavac za kredit bilo je i izdavačko preduzeće Rad, koje je Media II kupila dva meseca pre Prosvete. Zbog poreskog duga poslovni prostor u Cara Dušana ubrzo je opterećen još jednom hipotekom.

Prema Ugovoru o kupoprodaji, Media II je imala obavezu da do kraja 2009. zaposlenima isplati sve zaostale plate i druge naknade, što nisu učinili. Sindikati i mali akcionari Prosvete bezuspešno su se žalili Agenciji, tražeći kontrolu. Zaposleni su 21. januara 2010. stupili u štrajk.

Media II je jedan deo dugovanja prema radnicima isplatila iz kredita od Fonda za razvoj. U februaru 2010, Agencija je izvršila kontrolu Prosvete i zaključila da je uzimanjem kredita, kojim se tereti imovina Prosvete, prekršen Ugovor, ali ga nije raskinula. Mlađan Dinkić (G17+), u to vreme ministar ekonomije, je prilikom posete štrajkačima u Geca Konu 21. aprila rekao: „Definitivno nemojte da računate na raskid Ugovora, jer mi smatramo da je puno politike ovde umešano. Razgovarao sam sa predsednikom Tadićem direktno o tome. Zauzeli smo čvrst stav”.

Savet za borbu protiv korupcije je jula 2010. uputio Mirku Cvetkoviću, predsedniku Vlade, izveštaj o Prosveti. Neprekidnu blokadu računa Media II tokom prethodna četiri meseca Savet je video kao „jasni pokazatelj o lošem poslovanju kupca”, što se odražavalo i na poslovanje Prosvete. Naveli su i da je Dinkić tokom štrajka vršio pritiske na zaposlene u Prosveti, a prethodno je, kao predsednik Upravnog odbora Fonda, odobrio tri kredita kupcu Prosvete.

Osim dugovanja, mesečni prihodi Prosvete su opali, pa je na kraju 2009. prihod bio za 63% niži u odnosu na 2008. Kako ni nakon produžetaka rokova Media II nije isplatila treću od šest rata za kupovinu preduzeća, niti je ispunila obaveze prema radnicima, u septembru 2010. Agencija je ipak raskinula Ugovor, a kapital Prosvete prenela na sebe. Dve nedelje ranije, Agencija je iz sličnog razloga raskinula Ugovor o kupoprodaji Izdavačkog preduzeća Rad.

Prosveta je ubrzo ušla u proces restruktuiranja, a šest godina kasnije je usvojen plan reorganizacije. Državna preduzeća koja su do tada bila poverioci, svoja potraživanja pretvorila su u udeo u Prosveti, koja je danas aktivno preduzeće, ali beleži velike gubitke.

Media II otišla je u stečaj u novembru 2011. godine. Presudom Privrednog suda u Beogradu, Prosveta je dobila pravo na 48,3 miliona dinara iz stečaja, jer su dokazali da je Media II iz prodaje imovine Prosvete namirivala dugove.

O navedenim događajima se i dalje vodi istraga. Krivične prijave su podneli Sindikat Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije, u aprilu i junu 2010, zbog niske cene za koju je Agencija prodala Prosvetu, neispunjenja ugovornih obaveza i zaključenja navodno štetnih ugovora sa kupčevim preduzećima.

Radna grupa MUP-a podnela je Tužilaštvu za organizovani kriminal dva izveštaja - u junu i decembru 2013. Policija je, između ostalog, sumnjala da je Dejan Pantović zloupotrebio službenu dužnost kada je kredit od Fonda namirio prodajom Prosvetinih nekretnina. U avgustu 2013, nakon sastanka sa predstavnicima policije i Prvog osnovnog tužilaštva, zamenik tužioca za organizovani kriminal je u službenoj belešci zaključio da je Prosveta privatizovana na zakonit način i poslao dokumentaciju MUP-a i krivične prijave sindikata Prvom tužilaštvu. Iz Prvog tužilaštva su predmet prosledili Višem tužilaštvu u Beogradu, a iz Višeg tužilaštva su u odgovoru CINS-u naveli da su formirali novi predmet u kom ispituju navode krivičnih prijava.

 

 

Objavljeno 29. oktobra 2018.