MOBTEL

Status: Rešeni

Nema krivičnog dela

Status Preduzeća:

Aktivna

Partije na vlasti:

  • SPS

Ključne osobe:

  • Bogoljub Karić je suvlasnik nekoliko velikih firmi nastalih tokom devedesetih godina a 2004. godine formirao je politički pokret. Poslovanje porodice Karić je, pored mobilne telefonije, obuhvatalo i televiziju, bankarstvo i obrazovanje.

    Bogoljub Karić

Studija slučaja

Mobtel je nastao 1994. godine, ugovorom o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije između Javnog preduzeća PTT Srbija i sistema Braća Karić – BK Trade iz Moskve. Ruska firma je bila većinski vlasnik, dok je država imala 49%, iako prema tada važećim zakonima za ovu delatnost domaće vlasništvo nije moglo biti manje od 51%. Za Sistem Braća Karić – BK Trade ugovor je potpisao Bogoljub Karić.

Bilo je predviđeno da Karićeva firma uloži ukupno 67,35 miliona dolara, u novcu i opremi, tokom tri godine, ali rokovi nisu poštovani i većina novca je data na samom kraju trogodišnjeg perioda. Zbog toga je kasnilo i pokrivanje mrežom mobilne telefonije.

PTT Srbija je 1997. godine osnovala Telekom, što je izazvalo negodovanje Mobtela. Kako je po ugovoru o osnivanju Mobtel imao isključivo i neprenosivo pravo dogradnje na postojeću mrežu – čime je tržište mobilnih telekomunikacija bilo zatvoreno za ostale konkurente – aneksom ugovora potpisanim 1998. PTT je Mobtelu morao da nadoknadi dobit izgubljenu uvođenjem novog operatera.

Iste godine, Mobtel je osnovao preduzeće SIM-PAID, na koje je preneo prodaju pri-pejd kartica: u poslovnim knjigama Mobtela evidentirani su svi troškovi ovog preduzeća, ali ne i prihodi, čime su umanjeni prihodi samog Mobtela i dobit države. Evidentirani su i troškovi Mobtela zbog visokih iznosa novca datih za poslove sa kompanijama iz BK Grupe (Evropa osiguranje, Astra simit, BK Telekom, građevinske firme). Na ovaj način, PTT i država su ostali bez dividendi.

Nakon smene režima Slobodana Miloševića 2000. godine i formiranja Vlade Zorana Đinđića (DOS), poreska uprava je velikom broju biznismena iz devedesetih godina naplatila porez na ekstra profit. Porodici Karić naplaćeno je ukupno 70 miliona nemačkih maraka, koje su im kasnije vraćene, pa ponovo naplaćene.

Vlada Srbije je aprila 2004. godine osnovala Međuresorsku radnu grupu koja je tvrdila da je po ulaganjima i ukupnom stanju u firmi, vlasnički odnos u Mobtelu zapravo bio 58,76%-41,24% u korist države. Mobtelom se potom bavio i Savet za borbu protiv korupcije, koji se uglavnom pozivao na nalaze radne grupe. U njihovom izveštaju je navedeno da je jedan od članova radne grupe naknadno dostavio Vladi izdvojeno mišljenje da je učešće države bilo preko 70%, ali se Vlada nije osvrnula na njega pri usvajanju izveštaja.

Vlada je 29. decembra 2005. donela zaključak kojim je naložila oduzimanje licence Mobtelu, kao i pozivnih kodova 061, 062 i 063, a nakon što je Mobtel, prema pisanju medija, bez znanja PTT Srbija, ugovorio posao sa kosovskim Mobikosom, u vlasništvu Ekrema Luke.

Aprila 2006. godine Vlada Srbije, koju je predstavljao Mlađan Dinkić (G17+), zaključila je ugovor sa PTT Srbija, BK Trade i kiparskom kompanijom Holdenhurst Holding Limited o tome da će Vlada i kiparska kompanija zajedno napraviti novo preduzeće za mobilnu telefoniju u koju je prebačen deo infrastrukture Mobtela. Istog dana Dinkić je podneo prijavu za upis novog preduzeća - Mobi 63 - koje je već u julu prodato kompaniji Telenor.

Dva beogradska tužilaštva istraživala su poslovanje Mobtela. Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo je juna 2006. istragu zbog sumnje da je vrednost opreme unete u Mobtel, kao Karićeva investicija, fiktivno uvećana, ali i zbog sumnje da je novac iz Mobtela izvlačen na račune firmi porodice Karić. Tužilaštvo je u decembru 2016. odustalo od istrage usled nedostatka dokaza o izvlačenju novca, dok je u delu istrage koji se odnosio na sumnje na fiktivno uvećanje kapitala, veštačenjem utvrđeno da nije bilo krivičnog dela.

Drugu istragu o poslovanju Mobtela započelo je beogradsko Više tužilaštvo, u januaru 2006. Tužilaštvo je optužnicu podiglo 2010. godine, tri godine kasnije ju je prekvalifikovalo, ali ona nikada nije potvrđena pred sudom. Krivično gonjenje Bogoljuba Karića u ovom slučaju okončano je 28. januara 2016, kada je sud doneo rešenje o obustavi zbog nastupanja zastarelosti.

Bogoljub Karić je početkom 2006. godine otišao iz Srbije u Rusiju, a vratio se nakon što su obustavljene obe istrage. Ubrzo se uključio u predizbornu kampanju SNS-a, sa kojom je njegov Pokret Snaga Srbije u koaliciji od 2012, a supruga i brat su mu poslanici u Skupštini Srbije. Pokret je osnovan u maju 2004, a mesec dana kasnije Karić je na predsedničkim izborima osvojio treće mesto.

 

 

Objavljeno 29. oktobra 2018.