AUTOPUT HORGOŠ-POŽEGA

Status: Rešeni

Nema krivičnog dela

Status Preduzeća:

Nije pravno lice

Partije na vlasti:

  • DSS

Ključne osobe:

  • Velimir Ilić je predsednik stranke Nova Srbija. Od 1993. bio je na brojnim političkim funkcijama - poslanik u Narodnoj Skupštini, gradonačelnik Čačka kao i na različitim ministarskim pozicijama u oblasti građevinarstva, infrastrukture i kapitalnih investicija.

    Velimir Ilić

Studija slučaja

Izgradnja autoputa Horgoš - Požega sprovedena je kao deo projekta Koridora 10, kojeg je Evropska komisija za transport 2005. godine stavila na listu evropskih prioriteta, a koji podrazumeva izgradnju autoputa između Salcburga i Soluna, preko Ljubljane, Zagreba, Beograda i Skoplja. 

Javni poziv je raspisan u oktobru 2005, a na njemu su mogli da učestvuju samo strani investitori. Izgradnja je planirana kroz koncesiju.

Iako se Izvršno veće Vojvodine protivilo ovom poslu, navodeći kao razlog ekonomsku neopravdanost, Vlada Srbije je to ignorisala.

Za konsultanta je angažovana firma Louis Berger Group iz Vašingtona, koja je sačinila nacrt ugovora o koncesiji, za naknadu od više od 770.000 evra. Vlada je ugovor potpisala 30. marta 2007, sa špansko - austrijskim konzorcijem FCC – Alpina Majreder. U ime Vlade to je učinio ministar za kapitalne investicije, Velimir Ilić (Nova Srbija), poznat kao jedan od predvodnika rušenja režima Slobodana Miloševića.

U izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, načinjenom ubrzo nakon potpisivanja ugovora, piše da je posao dogovoren protivno Zakonu o koncesiji, koji podrazumeva da investitor nešto izgradi, koristi, a zatim preda Srbiji. Iz Saveta su naveli da je predmet koncesije u tom trenutku već delimično bio izgrađen, što se odnosilo na postojeću deonicu Novi Sad - Beograd i desnu traku autoputa Horgoš - Novi Sad. Naplatom putarina na ovim deonicama koncesionar bi izgradio autoput Beograd - Požega, što je protivno sistemu izgradi-koristi-predaj. U izveštaju piše i da nije postojala ekonomska, finansijska i socijalna opravdanost koncesije, da investitor nije imao obavezu da vrati jedan od kredita, kao i da je ugovor sklopila prva Vlada Vojislava Koštunice kojoj je mandat prestao u novembru 2006. Citirane su i vojvođanske institucije, koje su tvrdile da se završetak puta od Horgoša do Novog Sada može izgraditi naplatom od putarine.

Ugovor i aneksi su najpre bili skrivani od javnosti, ali su novinari uvid u ugovor imali u avgustu 2007. Pojedini aneksi su do danas ostali tajna.

Problema je bilo i u realizaciji posla. Iako špansko – austrijski konzorcijum nije obezbedio finansije do kraja marta 2008, kako je bilo predviđeno, dogovoreno je da ugovor ostane na snazi.

U međuvremenu je izabrana je nova Vlada, ugašeno je Ministarstvo za kapitalne investicije, a pitanje koncesije prešlo je u nadležnost Ministarstva za infrastrukturu, na čije čelo je kasnije umesto Ilića došao Milutin Mrkonjić (SPS). Predstavnici konzorcijuma nekoliko puta su se sastajali sa Mrkonjićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrima Mlađanom Dinkićem (G17+) i Oliverom Dulićem (DS). Tražili su da iznos garancije za ovaj posao, od 10 miliona evra, uđe u vrednost investicije, što je Vlada odbila.

Koncesionar je raskinuo ugovor 16.12.2008, navodeći da je Srbija povredila ugovornu obavezu po kojoj je trebala u dobroj nameri i s najvećim naporom da pregovara o realizaciji posla.

Vlada je u januaru 2009. pokrenula postupak za naplatu garancije od 10 miliona evra jer koncesionar nije obezbedio uslove da se počne sa izgradnjom. Upravi za trezor Ministarstva finansija novac je uplaćen u decembru 2009.

Nakon što je Vlada pokrenula postupak naplate garancije, koncesionar je protiv Vlade pokrenuo postupak pred Međunarodnom trgovinskom komorom u Parizu. Arbitražno veće je četiri godine kasnije, u aprilu 2013, donelo odluku da Srbija vrati garanciju od 10 miliona evra koju je naplatila i kamatu, kao i iznos dat za kupovinu projektne dokumentacije, ali ne i odštetu od 71 milion evra, kolika je bila vrednost spora.

Nakon izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije i MUP je sačinio izveštaj - krajem oktobra 2013. Tužilaštvo za organizovani kriminal odustalo je kasnije od krivičnog postupka, iako je zaključilo da su pojedini delovi ugovora za deonice Horgoš - Novi Sad i Novi Sad - Beograd bili štetni po pitanju uslova izgradnje, održavanja i rokova, te da su rokovi bili nerealni. Ipak, pozivajući se na međunarodnu arbitražu, Tužilaštvo je zaključilo da nema osnovane sumnje da je neko od Vladinih učesnika u pregovorima učinio krivično delo.

U 2011. godini je u saobraćaj pušteno 86,88 kilometara leve trаke autoputa Horgoš - Novi Sad. Izgradnja autoputa koji će, između ostalog, da poveže Beograd i Požegu, planirana je u okviru Koridora 11, a do sada su završeni pojedini delovi. Radovi na obilaznici oko Beograda, koja je prema izveštaju Saveta za borbu korupcije takođe bila problematična, počeli su krajem juna ove godine.

 

Objavljeno 29. oktobra 2018